Update verkoopproces aandelen NAC Breda.

Potentiële kopers die NAC willen overnemen, hebben tot half augustus om een onderbouwde bieding uit te brengen op het complete aandelenpakket van de club. Dat laat het bureau Crossminds maandagochtend vandaag weten dat de verkoop van NAC in opdracht van de drie grootaandeelhouders uitvoert. Het bericht is geplaatst op het digitale huis van NAC Breda en nemen wij hieronder 1:1 over …
==========
Zoals eerder gepubliceerd zoeken de aandeelhouders in Houdstermaatschappij NAC Breda B.V. een koper voor hun aandelen en laten zij zich hierbij ondersteunen door Crossminds B.V. De voorbereidingen zijn gestart en bevinden zich in de afrondende fase. Geïnteresseerden kunnen zich blijven aanmelden en contact opnemen met projectbreda@crossminds.nl voor verdere vragen en om hun belangstelling te registreren tegen bijbehorende voorwaarden.

Momenteel is het proces in de fase aanbeland dat een geheimhoudingsovereenkomst met geselecteerde partijen worden gesloten. Na ontvangst van de getekende geheimhoudingsovereenkomst zal een informatiememorandum ter beschikking worden gesteld.

Partijen krijgen vervolgens tot medio augustus as. de gelegenheid om een onderbouwde bieding uit te brengen. Belangrijk onderdeel van de bieding vormt de beschrijving van de toekomstvisie op NAC Breda. Tevens dienen biedende partijen duidelijk te maken dat zij voldoen aan de kwalitatieve eisen zoals opgenomen in de statuten van Houdstermaatschappij NAC Breda B.V. en de eisen die worden gesteld door de KNVB aan een (aandeelhouder in een) licentiehouder.

Na de gestelde termijn worden de ontvangen biedingen in samenspraak met de aandeelhouders besproken en zal een keuze gemaakt worden, met welke partij(en) het traject wordt vervolgd.

In het laatste stadium van het verkoopproces zullen de Raad van Commissarissen van Houdstermaatschappij NAC Breda B.V. en het bestuur van Stichting NOAD-ADVENDO Combinatie hun goedkeuring dienen te geven aan de nieuwe koper. Alleen onder voorwaarden kunnen zij de nieuwe koper afkeuren.

Bron: NAC Breda 1912 / aandeelhouders NAC Breda

Wil je dit bericht delen ?
Dit bericht is geplaatst in clubnieuws. Bookmark de permalink.