Organisatiestructuur

NAC heeft sinds begin 2014 een nieuwe topstructuur. De non-executive laag van de organisatie bestaat uit een zeshoofdige Raad van Commissarissen, geleid door voorzitter Joost Gielen. Hierboven bestaat de toplaag uit een Commissie van Aandeelhouders, waarin de vier grootste aandeelhouders zitting hebben.

Algemeen directeur Justin Goetzee en technisch directeur Hans Smulders completeren de gecombineerde vergadering met de RvC (in een operationele one-tier-board). Goetzee en Smulders vormen een tweekoppige statutaire directie op één lijn en dragen gezamenlijke de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van de club. Smulders geeft hierbij leiding aan de voetbaltechnische kant van NAC, terwijl Goetzee deze taak aan de operationele kant op zich neemt.

De toekomst van NAC werd eind 2013 veilig gesteld door een herstructureringsplan van de financiers en de gemeente Breda. Hierbij zetten de financiers de achtergestelde lening om in aandelen voor de club en werd een kapitaalinjectie bewerkstelligd die NAC voor de toekomst behoudt.

Raad van Commissarissen
Joost Gielen is de voorzitter van de RvC. Gielen is jurist, studeerde in Tilburg en deed zijn Masters in Londen. Hij is tijdens de 90-er jaren gedurende zes jaar wethouder geweest bij de Gemeente Breda. Daarna was hij 11 jaar Algemeen Directeur bij Princess Household Appliances, welke hij in 2012 vlak voor zijn 50e verjaardag verliet. Sindsdien werkt hij als zelfstandig ondernemer, waarbij hij onder andere betrokken is bij Lemnis Oreon, een Nederlandse producent van LED-verlichting voor de glastuinbouw. Zijn werkzaamheden zijn zo dat hij grote vrijheid geniet bij het indelen van zijn eigen tijd.

Gielen vormt samen met vijf andere Commissarissen de RvC. John Peek overziet hierbij Technische Zaken en behoeft geen nadere introductie. Hij nam in 2016 de portefeuille over nadat Hubert Baardemans afscheid had genomen. De huidige Commercieel Directeur bij Hanos was tussen 1989 en 1999 reeds een tiental jaren voorzitter van NAC. Zijn netwerk binnen en buiten de voetbalwereld is van grote toegevoegde waarde.

De Raad van Commissarissen is aangevuld met twee zetelhouders uit het voormalige College van Aandeelhouders: Berry de Kort (financiele zaken) en Joost van Mierlo (juridische zaken en supportersvertegenwoordiging). Beide commissarissen behoeven weinig introductie richting de achterban, aangezien zij al eerder als supportersvertegenwoordigers een belangrijke functie hadden in het vorige College van Aandeelhouders.

Bernard Kin vertegenwoordigt de aandeelhouders in de Raad van Commissarissen. Kin is reeds lang bij de financiers van NAC betrokken en was de laatste periode ook nog eens secretaris van het bestuur van de Stichting Financiers.

In maart van 2015 werd de Bredase journaliste Cécile Koekkoek toegevoegd aan de RvC. Koekkoek is hoofdredacteur van de VARAgids en draagt sport in het algemeen en NAC in het bijzonder een warm hart toe. Zo was ze gast bij ‘Bier & ballen’ (de voetbalavond in café De Bommel van Sjoerd Mossou en Chris van Nijnatten), heeft ze een wekelijkse column over sport in de VARAgids, schuift ze als deskundige aan in sportforums en talkshows en schrijft ze sportverhalen voor onder andere Esquire. Binnen de RvC is zij verantwoordelijk voor de portefeuille Marketing & Communicatie.

Sinds oktober van 2016 is Berry van Nes tevens onderdeel van de Raad van Commissarissen. Hij ontfermt zich over de portefeuille Marketing en Commercie. Van Nes is geen onbekende voor NAC Breda. Met zijn bedrijf GR8industries bedacht hij namelijk de campagne ‘NAC Shirtflirt’ in de zoektocht naar een nieuwe shirtsponsor. De campagne waarbij fans en bedrijven zelf de naam van hun eigen bedrijf op het shirt van NAC konden zetten en delen werd een groot succes. Het bracht NAC met vele bedrijven uit de regio aan tafel.

Commissie van Aandeelhouders
In de nieuwe structuur is het ‘College van Aandeelhouders’ vervangen door de bestuurlijke laag “Commissie van Aandeelhouders”. In deze CvA zitten de vier grootste aandeelhouders: Wim van Aalst (voorzitter), Rob van Weelde (vice-voorzitter), Paul Burema (lid) en Cor van Rooij (lid).

De voorzitter en/of de vice-voorzitter van de CvA hebben het recht, niet de plicht, om de gecombineerde vergadering van de RvC en de directie van NAC bij te wonen. Ook kunnen zij zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van de CvA. Communicatie vanuit de topstructuur met de media vindt in principe plaats via de Algemeen Directeur van NAC.